Lehdistö

Tiedotteita medialle

Espoon Automuseo ryn lehdistötiedote 27.2.2020  (pdf)

Espoon Automuseo ry:n lehdistötiedote 27.2.2020

Espoon Automuseon tilanne

Espoon Automuseon toiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla tilakysymyksen johdosta. 1979 aloittanut Espoon Automuseo on vanhin yhtäjaksoisesti toiminut automuseo Suomessa. Museo on säännöllisesti avoinna pääsiäisestä lokakuun loppuun viikonloppuisin, sekä kesäkuukausina tiistaista sunnuntaihin. Museossa vierailee vuosittain n.7000 maksanutta kävijää.

Espoon Automuseo toimii Pakankylän kartanon kivinavetassa, Bodomjärven pohjoispuolella. Navetan on toiminnan ajan omistaneet vuokranantajat, joista Espoon kaupunki on neljäs. Navetta tuli kaupungin haltuun noin 15 vuotta sitten. Espoon Automuseo ry on vastannut omalla kustannuksellaan rakennusten lämmittämisestä ja ylläpidosta sekä mm. piha-alueen talvikunnossapidosta museotoiminnan ohessa ja maksanut vuokraa Espoon kaupungille.

Pakankylän kartanon alueen kaavoitushanke johti useaan lyhytkestoiseen vuokrasopimukseen. Lisäksi kaavoitushankkeen aikana kaupungin edustajat painottivat, että automuseon toiminta turvataan. Tämä mainittiin myös alueen lopullisessa kaavaselostuksessa, yhtenä kaavoituksen perusteena. Kaavoituksen valmistuttua, yhdistys haki pitkää kymmenen vuoden vuokrasopimusta. Kuitenkin kaupunki halusi varmistua rakennusten kunnosta ennen uutta vuokrasopimusta. Kuntoarvion määrittämä korjausvelka on lähes puoli miljoonaa euroa. Korjausvelan selvittyä kaupunki ei halunnut uusia vuokrasopimusta ennen korjaustöiden aloitusta ja loppuunsaattamista. Neuvottelujen yhteydessä kaupunki tarjosi museoyhdistykselle mahdollisuutta maavuokrasopimukseen, johon sisältyy rakennuksen korjausvelvoite. Lisäksi sopimus edellytti, että rakennus siirretään museoyhdistykselle vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä erikseen sovittavaan kauppahintaan. Museoyhdistys oli valmis sitoutumaan mittavaan korjaustyöhön ja hyväksymään maanvuokrasopimuksen aiempaa vuokrasopimusta vastaavalla vuokratasolla. Sopimuksen esteeksi muodostui lopulta yhteisen näkemyksen puute täysremonttia kaipaavan navetan rahallisesta arvosta, palautuuhan museoyhdistyksen kustannuksella korjattu rakennus sopimuskauden päätteeksi korvauksetta kaupungille.

Sopimukseen ei maaliskuun taitteessa ole päästy ja on epävarmaa miten museon käy huhtikuussa päättyvän vuokrasopimuksen jälkeen. Ilman tiloja museon toiminta joudutaan käytännössä ajamaan alas ja monipuolinen kokoelma hajoaa. Samalla poistuisi Suomen vanhin auto- ja tieliikennemuseo lopullisesti. Voidaankin aiheellisesti kysyä onko kaupungin roolina maksimoida tuotto vai voivatko kaupunkilaiset odottaa myös muita arvoja, kuin lyhytaikaista pääoman tuottoa.

Museokäynti lisää tutkitusti viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Lisäksi museokävijä jättää yritykselle ja paikkakunnalle keskimäärin 70 euroa ruokailuun, majoitukseen ja palveluihin. Museon kävijämäärällä kyseessä on 10 vuoden aikana yli 3 miljoonan liikevaihto alueen yrittäjille.

Pääkaupunkiseudun kehitys on kiistämättömästi ollut autoilun varassa. Autolla on kuljettu ja kuljetettu monipuolisesti paikasta toiseen. Missä 2000 luvun lapset voivat esitellä omille lapsilleen autoa sellaisena kuin se oli silloin kun bensaa vielä myytiin ja ihminen sai autoa itse ohjata? Vallitsevan kulttuurin merkitys ymmärretään usein vasta kun se on menetetty lopullisesti.

Toivomme päättäjille voimia, jotta automuseon sopimuksessa löydetään ratkaisu ja museo saa edelleen tuottaa elämyksiä museovieraille myös seuraavat 40 vuotta.

Automuseo on tuonut merkittävää kulttuuritarjontaa alueelleen, espoolaisille ja koko Suomelle. Museossa käy vuoisttain satoja kansainvälisiä vieraita, osa heistä saapuu nimenomaan Espoon Automuseon huokuttamana maahamme. Viime vuosina maksaneita kävijöitä on ollut noin 7000, lisäksi on palveltu mm. harrastekerhoja tapahtumien tukikohtana, annettu asiantuntijalausuntoja ja lainattu esineistöä erilaisiin kultturitapahtumiin kuten elokuviin ja näytelmiin.

Faktaa:

Perustamisvuosi 1979 Maksaneita kävijöitä vuodessa: n.7000 Esineistö: Yli 300 autoa, moottoripyörää, mopoa ja polkupyörää, lisäksi kirjallisuutta, pienoismalleja ym

Espoon Automuseo ry

 

Tiedote 22.12.2019
Espoon Automuseon tiedote.
Täten haluamme kiittää kaikkia tuesta, kannustuksesta ja avusta sekä yhteydenotoista koskien museomme tulevaisuutta.
Ensisijainen suunnitelma, tahto ja tavoite on, että automuseo jatkaa Espoon Pakankylässä keskeytyksettä.
Heti vuodenvaihteen jälkeen palaamme neuvottelupöytään Espoon kaupungin edustajien kanssa. Käsityksemme mukaan molempien osapuolien tavoitteena on Automuseon jatkuminen Espoossa / Pakankylässä.
Espoon Automuseo ry

Espoon Automuseon logo (jpg)

Automuseoiden Neuvottelukunta ry:n logo (jpg):